Deze site werd ontwikkeld op initiatief van de Werkgroep voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek, in het leven geroepen door het Comité van Samenwerking Asenray/Spik:
Willie Oosterholt, Meta van Appeven, Chrit Houtackers en Frans Craemers

Teksten: Ruud Kerstens
Opmaak en realisatie: Marco Jeurissen (marcojeurissen.nl)

Gebruikte titelafbeeldingen:
hfst. 1: An Stox-Beenen
hfst. 2: Oolder Advies
hfst. 3: Chrit Houtackers
hfst. 4: Marco Jeurissen
hfst. 5: An Stox-Beenen
hfst. 6: A. van Rijswijk, archief Frits van Horne
hfst. 7: Ruud Kerstens
hfst. 8: Marco Jeurissen

Met dank aan:

Tilly Bongaerts-Stox, mr. H. van der Bruggen, Willemien van Cann,
Lei Coenen, Harrie Diels, Jan Frencken, Maria Frencken, Truus Frencken, Gerard Geuskens, Joke Kerstens, Judith Koelemeijer, Lei Knops, Karin Linssen-Stox, Victor Mattart, Antoon Meijers, Eddy van der Noord, Mia Pouwels-Lamers, Bernard Randerath, René Roosjen, An Stox, Piet Stox, Ton Stox, Cor Telders, Huub Timmermans, Gerda Timmermans-Coenen,
Har Verheggen, Will Muijrers.

De werkgroep dankt de gulle gevers, zonder wier ondersteuning het monument en deze publicatie niet tot stand zouden zijn gekomen:
Monuta Charity Fund, gemeente Roermond en Ons WCL, Rabobank Roermond-Echt, Stichting Becker (bakovenbouw), Kuypers Kessel, Praxis Tuincentrum, Smurfit Kappa, Wico diervoeding, Cox & Co, Rockwool, Ars Printmedia, Stichting Ruimte en tal van particulieren,
die hun steentje bijgedragen hebben.
Tevens gaat onze dank uit naar Van Aarsen Machinefabriek Panheel voor het leveren van de plaquette bij het monument.