Titelfoto: Jan Straus

Op zaterdag 10 oktober 2015 onthulde burgemeester Rianne Donders van Roermond in het Spikkerdal onder grote belangstelling het monument, dat herinnert aan de dood van de
11 kinderen van Spik en Maalbroek in 1945.

Voor deze gelegenheid was er op de binnenplaats van boerderijterras Spikkerdal een grote tent geplaatst. Daar kwamen voorafgaand aan de onthulling ruim 300 belangstellenden bij elkaar. Veel (ex-)bewoners van Spik en Maalbroek maar ook veel geïnteresseerden van ver daarbuiten.

In haar toespraak sprak burgemeester Donders haar verbazing uit over het feit dat er bijna 70 jaar lang vrijwel geen aandacht was geweest voor de verschrikkelijke gebeurtenissen van een half jaar na de oorlog. “Als zoiets nu zou gebeuren, dan zouden de bloemen en de knuffels niet aan te slepen zijn.”

Na haar sprak de Roermondse hulpbisschop mgr. Everhard de Jong over de levensomstandigheden op Maalbroek en Spik in die tijd en over de kennelijk onzorgvuldige ruiming van de mijnenvelden door de Duitsers, waardoor de kinderen om het leven waren gekomen. “Ik heb de foto’s gezien. “Prachtige levensluchtige jongens waren het”.

Professor Theo Beckers, Maasnieldenaar van geboorte, onderzocht voor zijn publicatie in De Spiegel van Roermond 2015 “wat er in 1945 gebeurd was, hoe dat kon gebeuren en waarom er sindsdien totaal geen aandacht aan besteed was”. Hij gaf in zijn toespraak aan dat er kort na de gebeurtenis op de Spik wel degelijk gezamenlijk gerouwd was en dat de kinderen onder grote belangstelling in Maasniel waren begraven. Pas daarna was het grote zwijgen ingevallen.

Na de drie sprekers was schrijver Ruud Kerstens aan de beurt om het eerste exemplaar van zijn boek “Vergeten Tragedies” te overhandigen aan de initiatiefnemer voor de oprichting van het monument, Chrit Houtackers.
De schrijver opperde dat het toch wel mooi zou zijn als er een bank zou kunnen komen bij het monument. Mooi zou het zijn als daar dan een oudere meneer of mevrouw zou zitten die passerende wandelaars of fietsers zou kunnen vertellen waarom daar zo’n monument van stenen staat. “Dat kan natuurlijk niet, maar daarom hebben we de verhalen van de mensen die ze nog konden vertellen, opgetekend in dit boek.” Vervolgens kondigde hij aan dat de initiatiefnemers dankzij de gulle donaties van een aantal sponsoren hadden kunnen besluiten om deze middag alle aanwezigen bij het verlaten van de tent het boek “Vergeten Tragedies” te overhandigen, zodat ze voor altijd het ware verhaal van de gebeurtenissen uit 1945 verder zouden kunnen vertellen.

Vervolgens maakten alle aanwezigen een wandeling over het Sprunkpaedje in de richting van het monument.
Voordat ze overging tot de onthulling haakte burgemeester Donders nog in op het idee van de bank. “Ik kan niet beloven dat er iemand op zit die het verhaal kan vertellen, maar die bank die gaan we daar neerzetten. En het verhaal zal best op een plaquette ernaast passen.”

Na deze toezegging onthulde burgemeester Rianne Donders samen met kinderburgemeester Madelief Dronkers de plaquette met de namen van de omgekomen kinderen die deel uitmaakt van het monument.
Meta van Appeven, nichtje van de drie omgekomen broertjes Van Cann, las haar gedicht “deze stille stenen” voor en kinderen van de Willem de Zwijger school zongen het lied “Home” van Dotan.

Hulpbisschop mgr. Everhard De Jong zegende het monument in. “Zegenen doen we om iets heilig te maken. Een plaats heilig maken, betekent dat je er niet aan mag komen, het wordt een plaats die untouchable is, waar de hemel de aarde raakt, waar je een huivering door je heen voelt gaan als je er in de buurt komt.”

De kinderen van het koor legden daarna rozen op het monument, gevolgd door veel andere aanwezigen, die bloemen en bloemstukken meegenomen hadden om bij het monument neer te leggen.

Van de bijeenkomst en onthulling op 10 oktober 2015 werd een reportage van cameraman Fred Simons uitgezonden op RTV Roermond. De fotografen Jan Straus, Joris van den Bergh, Huub Verheggen en Rene Roosjen zorgden voor tientallen foto’s.
De televisiereportage alsook fotoverslagen van de onthulling vindt u hier beneden.


Televisiereportage RTV Roermond


Bron: RTV Roermond, 10-10-2015


Jan Straus’ fotoverslag van de onthulling


Joris van den Bergh’s fotoverslag van de onthulling


Rene Roosjen’s fotoverslag van de onthulling


Huub Verheggen’s fotoverslag van de onthulling